CAMBERETE Miloše Kavického

Aktuální články


Rubriky


Odkazy


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Před 665 lety byl českým králem korunován Karel IV.

Karel IV
Jedním z nejvzdělanějších a nejschopnějších panovníků středověku byl Karel IV., jenž byl českým králem korunován 2. září 1347. Na trůn usedl již o rok dříve, po smrti svého otce Jana Lucemburského, a české království dovedl jako císař Svaté říše římské mezi nejmocnější státy v Evropě.Nejen v Čechách položil Karel IV. základy řady významných institucí a staveb, jež nesou jeho jméno, a založením první univerzity ve střední Evropě v roce 1348 učinil z Prahy středisko vzdělanosti a kultury. Karel IV., křtěný Václav, se narodil 14. května 1316. Vzdělán byl na francouzském dvoře, kde byl mimo jiné už jako sedmiletý oženěn s Blankou z Valois. Do Čech se vrátil v roce 1333 a zemi začal spravovat jako markrabě moravský. V roce 1347 byl korunován českým králem (kvůli tomu nechal zhotovit svatováclavskou korunu) a v roce 1355 se v Římě konala jeho korunovace římským císařem. Karel IV. byl nejen obratný státník, ale i podporovatel vědy a umění a právem si tak vysloužil přezdívku Otec vlasti. Již v roce 1344 položil na Pražském hradě se svým otcem základní kámen katedrály sv. Víta. V roce 1348 vydal zakládací listinu Univerzity Karlovy, začal budovat Nové Město pražské a nad řekou Berounkou hrad Karlštejn. V roce 1357 zahájil v Praze stavbu mostu, pro nějž se až dlouho po Karlově smrti vžil název Karlův.


Vzpomínka z Radio.cz

01.09.2012 | Autor: Miloš Kavický | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:


přidat komentář
<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se