CAMBERETE Miloše Kavického

Aktuální články


Rubriky


Odkazy


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

Výstava "Hluboká tajemnost TAO"

termín: 13.11.2008 - 1.2.2009
místo konání: Lidická galerie


Projekt výstavy s názvem Hluboká tajemnost Tao vznikl z iniciativy Polabské kulturní společnosti, jmenovitě na přání jednoho z vystavujících umělců, Kima Houdka. Výstava zahrnuje díla sedmnácti umělců, z nichž někteří jsou také básníci; v jejich kresbách, grafikách a fotografiích můžeme sledovat jednotlivé stopy odkazující k neuchopitelné jednotě Tao; pozorná mysl těchto tvůrců se obrací k tomu, co se kolem nich děje právě tady a teď. Otevřenost k hlubokým souvislostem přítomných věcí jim umožňuje spatřit to, co se někdy vzácně ukazuje v zastaveném čase a uprostřed každodenní skutečnosti jako zjevení. Jejich záznamy často zachycují nečekané věci a jevy, rozmanité detaily anebo nepatrné části vnější i vnitřní skutečnosti; to všechno, co v běžném životě obvykle roztržitě míjíme nebo co ve spěchu snadno přehlédneme.

Prostřednictvím kreseb Jitky Anlaufové můžeme nahlédnout do abstraktní sítě struktur živé hmoty, na fotografiích Jiřiny Hankeové uvidíme stopy Tao v trávě nebo na hladině vody, v grafických listech Romany Rotterové spatříme odvrácenou lidskou tvář se skrytým znakem pro malé ticho anebo postavu putující ženy, jejíž modř v sobě nese počátek i konec cesty. Na fotografiích Jiřího Hankeho najdeme odkazy k Tao v pohledu z okna dolů přímo na ulici; jednou se objevuje Tao v pohyblivém záznamu bouřky na videoprojekci Janky Vidové, jindy prosvítají skrze abstraktní stěny světla v akvarelech Luďka Filipského; uvidíme je ve fragmentech jevů na černobílých kresbách a fotografiích Kima Houdka anebo v kresbách Viktorie Rybákové či Michala Matzenauera, na nichž lze luštit šifry nečitelné zprávy. Linie na kresbách Miloše Šejna i na pastelech a litých kresbách Jitky Válové souzní s kosmickými rytmy. Na listech kreseb malíře Vladimíra Kokolii i monogramisty KW nás fascinují podivuhodné stopy, které provázejí člověka labyrintem skutečnosti a vedou jej ke smyslu, z něhož můžeme postihnout jen zlomek, neboť ke všemu dění přistupuje z budoucnosti. O přítomných souvislostech Tao ve smyslu velké cesty nám podávají zprávu také díla tří významných, dnes už nežijících tvůrců: Na akvarelu malíře Václava Boštíka z přelomu 60. a 70. let spatříme záznam světelného pole, které je věnované větě o nepostižitelnosti a o nezřetelnosti z knihy Tao Te Ťing: ve vás jsou všechny formy, ve vás jsou všechny věci. Také grafiky Bohuslava Reynka odkrývají básnický přístup ke skutečnosti prostřednictvím biblických vizí na stěnách jeho rodného domu i v blízké krajině na Vysočině.Záznamy ptačího zpěvu či žabího kuňkání na kresbách Olgy Karlíkové můžeme vnímat jako živé otisky Tao jako cesty a zpřítomňující se stopy smyslu, o němž víme jen to, že jednou bude všemu dán.


link


19.12.2008 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:


přidat komentář
<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se