CAMBERETE Miloše Kavického

Aktuální články


Rubriky


Odkazy


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

O České konferenci

Kde a kdy: Poděbrady, 23. - 25. dubna 2010

„Česká konference“ nebo také jinak více rozvedeno „Porada o stávajícím životě a možných výhledech života v České republice“ je název pro setkávání osobností zastupujících v současné době nejrozličnější filozofické, intelektuální a duchovní směry a proudy v českých zemích.

Toto setkávání by mělo probíhat pravidelně v průběhu nejméně jednoho desetiletí. Formou volné, svobodné a pluralitní diskuze má být hledán tento cíl: srozumitelná a přijatelná cesta pro širší osvětu vedoucí ke zlepšení celkové společenské atmosféry. Zejména je tím myšleno zlepšování mezilidských vztahů, přirozeně vyplývajících z vnitřního duchovního a etického pokroku každého z nás.Tento vnitřní myšlenkový proces může se příkladností jednotlivců následně projevit přirozenou, nenásilnou cestou na všech rovinách společnosti, od rodiny přes zaměstnání, atmosféru v obci, až k úrovni celospolečenského ovzduší vzájemné podpory a posily.

V tomto směru je bráno jako tématické a inspirativní dílo J. A. Komenského „Obecná porada o věcech lidských“.Co se týče obsahu „České konference“, hodnota sdělovaných myšlenek bude se odvíjet jednoznačně od přístupu a otevřenosti pozvaných hostů – přednášejících k zmíněnému tématu „Zlepšení mezilidských vztahů ve společnosti z mnoha nejrůznějších pohledů a směrů“, ale i všech zúčastněných, kteří se mohou aktivně podílet na obsahu diskuzí. Záleží tedy na všech lidech, které myšlenka České konference osloví, na přínosu jejich osobních inspirací do celkové atmosféry konference.

Organizátoři jsou v tomto směru velmi rádi, že obsah konference se již nyní jeví ve své různorodosti nejen zastoupených hostů, ale také i přihlášených posluchačů jako dosud v této formě nevyzkoušená příležitost.Žádný filozofický nebo duchovní směr nemá být upřednostňován jako určující!To, co je pořádajícími žádáno od přednášejících hostů, je ušlechtilost ve smýšlení i projevu, tolerance vůči možným protinázorům a jejich ochota k výhledu následné spolupráce na všech stupních společnosti lidí. Spolupráce, která je ve svobodomyslnosti a volnosti pro každého člověka možná.

link

18.02.2010 | stálý odkaz

<< úvod
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se